ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული სავარაუდო წვლილი

წელი

2015

ავტორი

MEPA

ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული სავარაუდო წვლილი

2015 წელს საქართველომ წარადგინა სავარაუდო „ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილი“ გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციისადმი.


2021 წლის 8 აპრილს, საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის განახლებული დოკუმენტი (NDCs), ხოლო 5 მაისს გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის (UNFCCC) სამდივნოს წარუდგინა.

საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობა